تبلیغات
دوستی - نقش دوست در زندگی جوان
دوستی
همدیگر را دوست داشته باشد.

نقش دوست در زندگی جوان

نوشته شده در تاریخ : شنبه 17 مرداد 1388   01:19 ق.ظ

یکی از نیازهای روحی و عاطفی انسان، داشتن دوستان صمیمی است. دوستی رابطه ای است براساس محبت که دو انسان را به هم دیگر پیوند می دهد و نیاز عاطفی آن ها را برآورده می سازد. علاوه بر آن، دوستان صمیمی یار و یاور یک دیگر در حل مشکلات زندگی هستند. بدون داشتن دوستان واقعی، انسان هم تنها و بی یاور است و هم از نظر روحی و عاطفی با مشکلات جدی روبرو است. از این رو در روایات اسلامی نیاز انسان به داشتن دوستان خوب به نیاز انسان به غذا تشبیه شده است.
دوستی در دوران نوجوانی اهمیت خاصی دارد، زیرا در سنین بلوغ، عواطف انسانی بیدار شده و آماده ی شکل گیری و شکوفایی است و به همین علت، انگیزه ی عاطفی نیرومندی نوجوانان را به سوی دوستی با هم سالان سوق می دهد. این انگیزه که در سنین کودکی سطحی و زودگذر بود، اکنون به صورت عمیقی در دورن نوجوان فعال است و لذا دوستی های نوجوانان به زودی به دست فراموشی سپرده نمی شود.
برقراری پیوند دوستی در این دوران به شکوفایی و پرورش عواطف نوع دوستی و محبت انسانی کمک می کند و سبب می شود شخصیت اجتماعی نوجوانان شکل گیرد. وقتی علاقه ی قلبی بین دو دوست ایجاد می شود، آن دو از صفات و حالات یک دیگر تاثیر می پذیرند. این تاثیر، ناآگاهانه و تدریجی است و با گذشت زمان بر میزان آن افزوده می شود و به هم خویی و هم رنگی می انجامد.
در روایتی از امام علی (علیه السلام) به این تاثیر ناآگاهانه و تدریجی اشاره شده است: «لاتصحب الشریر فان طبعک یسرق من طبعه شرا و انت لا تعلم;  از مصاحبت با مردم فاسد بپرهیز که طبیعتت به طور ناآگاه، ناپاکی و بدی را از طبع او می دزدد، در حالی که تو از آن بی خبری.»
در روایات متعدد دیگر آمده است که: «اگر کسی سه بار نسبت به شما خشمگین شد ولی به بدی درباره ی شما سخن نگفت، او شایسته ی دوستی است.»
پس کسی را که ما به دوستی انتخاب می کنیم باید چنان باشد که در مجموع باعث رشد و تعالی و پیش رفت فکری و روحی ما شود. برخی افراد در انتخاب دوست تنها به جنبه های ظاهری توجه می کنند، چنین دوستی هایی هرگز قابل اعتماد نیست، زیرا آن چه در دوستی به کار می آید ظاهر اشخاص نیست، بلکه صفات و خصوصیات روحی، فکری و اخلاقی آن هاست. برخی دیگر به علت کمبودهای عاطفی از هر کس که محبتی ببینند، مجذوب او می شوند. این نوع دوستی ها نیز چون از روی مطالعه و بررسی نیست، می تواند مضر و گاهی خطرناک باشد. تنها دوستی هایی قابل اعتماد و مفید است که شخص مطمئن باشد کسی را که برای دوستی برگزیده است، شایستگی دوست شدن را دارد. برای تشخیص این شایستگی ما سه معیار اساسی را ذکر می کنیم و در زیر به شرح و توضیح آن ها می پردازیم:
یکی از معیارهای اصلی در انتخاب دوست این است که شخصی را به دوستی انتخاب می کنیم، عاقل باشد. افراد نادان با رفتارهای نابخردانه ی خود ضررهای زیادی به دوستان خود می زنند، و گاهی ممکن است آبروی دوستان خود را به خطر بیندازند. از این رو در روایات اسلامی توصیه شده است که از دوستی با افراد نادان و بی خرد پرهیز کنید. از آن جمله امام سجاد (علیه السلام) به فرزندش توصیه می کند که:
«از دوستی با نادان پرهیز کن، چه او اراده می کند که به نفع تو قدمی بردارد ولی به علت نادانی، مایه ی ضرر تو می شود.»
افراد سبک سر و کسانی که رفتار و حرکات سبک و دور از ادب دارند و کسانی که تابع احساسات زود گذرند و دور اندیشی و آینده نگری ندارند، خردمند شمرده نمی شوند. نوجوانان و جوانانی هم که به درس و تحصیل خود اهمیت نمی دهند و وقت و نیروی خود را صرف امور بی ارزش می کنند، افراد عاقلی به شمار نمی روند.
یعنی این که انسان تا آن جا که می تواند از زشتی ها و گناهان به دور باشد و دارای روحی پاک و بی آلایش باشد. برای روشن شدن مطلب، چند نمونه از معایب اخلاقی را که مشکلاتی در روابط دوستی ایجاد می کنند، توضیح می دهیم:
یکی از این معایب اخلاقی، خودخواهی است. انسان های خودخواه همواره به فکر منافع خویش هستند و همه چیز را برای خود می خواهند. چنین افراد هرگز شایسته ی دوستی نیستند. در حدیث نبوی آمده است که:
«خیری نیست در هم نشینی کسی که آن چه برای خود می پسندد، برای تو نمی پسندد.»
نمونه ی دیگر، غرور و خود برتر بینی است. انسان های مغرور به علت این که خود را برتر از دیگران می دانند هرگز نمی توانندبا کسی صمیمی شوند، زیرا لازمه ی صمیمیت، هم دلی و محبت و افتادگی است و این با کبر و نخوت سازگار نیست.
از موارد مهم دیگر، بی بند و باری اخلاقی است. برخی به علت تربیت نادرست خانوادگی یا داشتن دوستان ناباب در گذشته، به بی بند و باری خو کرده اند و با هر کس دیگر که دوست شوند، او را نیز تحت تاثیر روحیات ناشایست خود قرار می دهند. دوستی با این گونه افراد لاقید بسیار خطرناک و سرچشمه ی بسیاری از آفت ها است. در روایتی از امام جواد (علیه السلام) چنین افرادی به شمشیر زهرآلودی تشبیه شده اند که ظاهری زیبا اما اثری خطرناک دارند.
کسانی را که به دوستی برمی گزینیم نه تنها باید از معایب مهم اخلاقی تا حدی پاک و مبرا باشند، بلکه باید پاره ای امتیازات اخلاقی را که در دوستی موثرند نیز داشته باشند; از قبیل با محبت بودن، گذشت داشتن، سخت گیر نبودن، وظیفه شناسی و وفادار و فداکار بودن. هر اندازه فردی بهره ی بیش تری از این امتیازات داشته باشد، شایستگی او برای دوستی بیش تر است.
بنابراین، منظور از طرح این معیارها این نیست که بگوییم فقط انسان های کامل شایسته ی دوستی هستند، زیرا این، نوعی ایده آل گرایی است و با واقعیت تطبیق نمی کند، بلکه منظور این است که با معیارهای صحیح انتخاب دوست آشنا شویم تا کسانی را به دوستی انتخاب کنیم که به این معیارها نزدیک تر باشند. این قبیل دوستان هستند که در روایت از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به «خیر کثیر» نام برده شده اند.
امام صادق (علیه السلام) نیز در این باره می فرمایند: «همان گونه که آب سرد مایه ی آرامش شخص تشنه می شود، دوست خوب نیز وسیله ی آرامش روحی و سعادت دنیوی و اخروی است.»
شخصی که با معیارهای صحیح، دوستان خود را انتخاب می کند باید طوری عمل کند که این دوستی بین آن ها تقویت شود و پایدار و استوار بماند. در این جا به چند نمونه از راه ها و روش های تقویت دوستی اشاره می کنیم.
دل جویی و نوازش افراد و ابراز هم دردی کردن و شریک شدن در غم و شادی آن ها راه دیگری از راه های تقویت دوستی و افزایش دوستان است. یکی از روان کاوان در این باره می گوید:
«ما همه محتاج محبت هستیم، خواه این محبت به صورت پذیرفتن تجلی کند و خواه به صورت تشویق.»
دست دادن به یک دیگر و فشار دادن دوست یکی از اعمالی است که دوستی را تقویت می کند و این عمل بود که همه ی پیشوایان دین مخصوصا حضرت باقر (علیه السلام) انجام می داد و دست دوستان را فشار می داد تا آن حد که مورد اعتراض قرار می گرفت. اما امام می فرمودند: «این عمل کینه و حسادت را برطرف می گرداند و ناراحتی و اضطراب را فرو می نشاند.»
هدیه دادن به دوستان یکی از راه هایی است که دوستی را تقویت می کند و اگر قبلا ناراحتی و کدورتی وجود داشته به این وسیله برطرف می گردد. رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در این باره می فرمایند:
«هدیه بردن برای دوستان کینه ها را برطرف می سازد و دوستی ایجاد می کند و برادری را تجدید می نماید، پس برای یک دیگر هدیه ببرید تا دوستی بین شما افزایش یابد.»
اما برای دادن هدیه به دوست نباید بیش از استطاعت خود «کادو» تهیه کرد و خود را به زحمت انداخت. و هر گاه گریه ای به ما دادند، سعی کنیم هر چند هم کوچک باشد آن را بپذیریم و با دیده ی احترام به آن بنگریم.
آن گاه دوستی درک می شود که انسان بداند دوستش درباره ی او سو»ظن ندارد و نسبت به وی خوش بین است. موقعی که انسان درک کرد که دوستش نسبت به وی بدبین نیست، احساس نشاط می کند و لذت می برد که قلبشان نسبت به یک دیگر نزدیک گردیده و روحشان آمیخته شده است. بنابراین خوش بینی باعث تقویت و جذب دوست و دوست یابی می گردد.


نوشته شده توسط:shahin
نظرات() http://viabiovit.com/shelf-life-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:41 ق.ظ

Really a good deal of terrific advice.
order viagra cheap cheap viagra buy viagra over the counter buy viagra 25mg is it legal to buy viagra online from canada sildenafil online pharmacy viagra online pharmacy viagra how to buy viagra viagra online pharmacy buy viagra online uk no prescription
Cialis prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:18 ق.ظ

You actually reported that adequately.
cialis 100mg suppliers cialis australian price try it no rx cialis cialis prices in england generic cialis soft gels fast cialis online cialis with 2 days delivery cialis 20mg costo in farmacia cialis effetti del cialis
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:46 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
we use it cialis online store tadalafil 5mg only now cialis for sale in us buy original cialis ou trouver cialis sur le net cialis generico in farmacia side effects for cialis deutschland cialis online comprar cialis 10 espa241a generic low dose cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:56 ب.ظ

Wonderful data. Thanks.
canada discount drugs cialis cialis official site cialis price in bangalore cialis generico in farmacia american pharmacy cialis cialis daily new zealand enter site very cheap cialis safe site to buy cialis online cilas cialis vs viagra
Tadalafil
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:06 ب.ظ

With thanks. Loads of material!

buy cheap viagra online uk pharmacy viagra how to get prescription viagra where to buy viagra online sildenafil uk where to buy viagra online uk how do i get viagra with a prescription viagra buy online usa sildenafil price uk order viagra uk
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 10:59 ب.ظ

Kudos, I enjoy it.
link for you cialis price walgreens price for cialis cialis 5 mg cialis prezzo al pubblico cialis in sconto cialis prezzo di mercato we choice cialis uk cialis preise schweiz cialis y deporte cialis manufacturer coupon
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 01:31 ق.ظ

You actually suggested this really well.
how do cialis pills work cialis reviews interactions for cialis buying cialis in colombia cialis for bph cialis for sale south africa price cialis wal mart pharmacy cialis kaufen wo cialis tablets for sale where to buy cialis in ontario
Joann
جمعه 17 آذر 1396 12:41 ق.ظ
Very good write-up. I absolutely appreciate this
website. Thanks!
medicare supplemental insurance plans
جمعه 3 آذر 1396 05:36 ب.ظ
می توانید در این خصوص بیشتر به ما بگویید؟ من می خواهم اطلاعات بیشتری کسب کنم.
What makes you grow taller during puberty?
شنبه 1 مهر 1396 11:36 ق.ظ
Somebody necessarily assist to make severely posts I would state.
This is the first time I frequented your website page
and so far? I surprised with the analysis you made to create this actual
post incredible. Excellent job!
feet issues
یکشنبه 26 شهریور 1396 11:51 ق.ظ
This excellent website really has all of the info I needed
concerning this subject and didn't know who to ask.
How do you get taller in a day?
شنبه 14 مرداد 1396 04:58 ق.ظ
Hi there colleagues, pleasant paragraph and nice urging commented here, I am really enjoying by these.
Harold
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:20 ب.ظ
I think this is among the most vital information for me.
And i'm glad reading your article. But wanna remark on some general things,
The website style is wonderful, the articles is really great : D.
Good job, cheers
http://tartguy8903.snack.ws
جمعه 16 تیر 1396 08:14 ب.ظ
There is certainly a lot to know about this subject.
I love all of the points you made.
ankle an foot pain
پنجشنبه 8 تیر 1396 10:05 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.

Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Cheers
https://carlygamberg.wordpress.com/2015/01/12/what-exactly-triggers-plantar-fasciitis/
یکشنبه 4 تیر 1396 12:40 ب.ظ
You can definitely see your skills in the paintings
you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to
mention how they believe. At all times follow your heart.
tannabridegrooma.exteen.com
چهارشنبه 3 خرداد 1396 03:07 ب.ظ
Heya i am for the primary time here. I came across this board
and I in finding It really useful & it helped me out much.
I hope to present one thing again and help others like you helped
me.
Hector
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:31 ق.ظ
Today, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to
see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now
destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر