تبلیغات
دوستی - نقش دوست در زندگی جوان
دوستی
همدیگر را دوست داشته باشد.

نقش دوست در زندگی جوان

نوشته شده در تاریخ : شنبه 17 مرداد 1388   12:19 ق.ظ

یکی از نیازهای روحی و عاطفی انسان، داشتن دوستان صمیمی است. دوستی رابطه ای است براساس محبت که دو انسان را به هم دیگر پیوند می دهد و نیاز عاطفی آن ها را برآورده می سازد. علاوه بر آن، دوستان صمیمی یار و یاور یک دیگر در حل مشکلات زندگی هستند. بدون داشتن دوستان واقعی، انسان هم تنها و بی یاور است و هم از نظر روحی و عاطفی با مشکلات جدی روبرو است. از این رو در روایات اسلامی نیاز انسان به داشتن دوستان خوب به نیاز انسان به غذا تشبیه شده است.
دوستی در دوران نوجوانی اهمیت خاصی دارد، زیرا در سنین بلوغ، عواطف انسانی بیدار شده و آماده ی شکل گیری و شکوفایی است و به همین علت، انگیزه ی عاطفی نیرومندی نوجوانان را به سوی دوستی با هم سالان سوق می دهد. این انگیزه که در سنین کودکی سطحی و زودگذر بود، اکنون به صورت عمیقی در دورن نوجوان فعال است و لذا دوستی های نوجوانان به زودی به دست فراموشی سپرده نمی شود.
برقراری پیوند دوستی در این دوران به شکوفایی و پرورش عواطف نوع دوستی و محبت انسانی کمک می کند و سبب می شود شخصیت اجتماعی نوجوانان شکل گیرد. وقتی علاقه ی قلبی بین دو دوست ایجاد می شود، آن دو از صفات و حالات یک دیگر تاثیر می پذیرند. این تاثیر، ناآگاهانه و تدریجی است و با گذشت زمان بر میزان آن افزوده می شود و به هم خویی و هم رنگی می انجامد.
در روایتی از امام علی (علیه السلام) به این تاثیر ناآگاهانه و تدریجی اشاره شده است: «لاتصحب الشریر فان طبعک یسرق من طبعه شرا و انت لا تعلم;  از مصاحبت با مردم فاسد بپرهیز که طبیعتت به طور ناآگاه، ناپاکی و بدی را از طبع او می دزدد، در حالی که تو از آن بی خبری.»
در روایات متعدد دیگر آمده است که: «اگر کسی سه بار نسبت به شما خشمگین شد ولی به بدی درباره ی شما سخن نگفت، او شایسته ی دوستی است.»
پس کسی را که ما به دوستی انتخاب می کنیم باید چنان باشد که در مجموع باعث رشد و تعالی و پیش رفت فکری و روحی ما شود. برخی افراد در انتخاب دوست تنها به جنبه های ظاهری توجه می کنند، چنین دوستی هایی هرگز قابل اعتماد نیست، زیرا آن چه در دوستی به کار می آید ظاهر اشخاص نیست، بلکه صفات و خصوصیات روحی، فکری و اخلاقی آن هاست. برخی دیگر به علت کمبودهای عاطفی از هر کس که محبتی ببینند، مجذوب او می شوند. این نوع دوستی ها نیز چون از روی مطالعه و بررسی نیست، می تواند مضر و گاهی خطرناک باشد. تنها دوستی هایی قابل اعتماد و مفید است که شخص مطمئن باشد کسی را که برای دوستی برگزیده است، شایستگی دوست شدن را دارد. برای تشخیص این شایستگی ما سه معیار اساسی را ذکر می کنیم و در زیر به شرح و توضیح آن ها می پردازیم:
یکی از معیارهای اصلی در انتخاب دوست این است که شخصی را به دوستی انتخاب می کنیم، عاقل باشد. افراد نادان با رفتارهای نابخردانه ی خود ضررهای زیادی به دوستان خود می زنند، و گاهی ممکن است آبروی دوستان خود را به خطر بیندازند. از این رو در روایات اسلامی توصیه شده است که از دوستی با افراد نادان و بی خرد پرهیز کنید. از آن جمله امام سجاد (علیه السلام) به فرزندش توصیه می کند که:
«از دوستی با نادان پرهیز کن، چه او اراده می کند که به نفع تو قدمی بردارد ولی به علت نادانی، مایه ی ضرر تو می شود.»
افراد سبک سر و کسانی که رفتار و حرکات سبک و دور از ادب دارند و کسانی که تابع احساسات زود گذرند و دور اندیشی و آینده نگری ندارند، خردمند شمرده نمی شوند. نوجوانان و جوانانی هم که به درس و تحصیل خود اهمیت نمی دهند و وقت و نیروی خود را صرف امور بی ارزش می کنند، افراد عاقلی به شمار نمی روند.
یعنی این که انسان تا آن جا که می تواند از زشتی ها و گناهان به دور باشد و دارای روحی پاک و بی آلایش باشد. برای روشن شدن مطلب، چند نمونه از معایب اخلاقی را که مشکلاتی در روابط دوستی ایجاد می کنند، توضیح می دهیم:
یکی از این معایب اخلاقی، خودخواهی است. انسان های خودخواه همواره به فکر منافع خویش هستند و همه چیز را برای خود می خواهند. چنین افراد هرگز شایسته ی دوستی نیستند. در حدیث نبوی آمده است که:
«خیری نیست در هم نشینی کسی که آن چه برای خود می پسندد، برای تو نمی پسندد.»
نمونه ی دیگر، غرور و خود برتر بینی است. انسان های مغرور به علت این که خود را برتر از دیگران می دانند هرگز نمی توانندبا کسی صمیمی شوند، زیرا لازمه ی صمیمیت، هم دلی و محبت و افتادگی است و این با کبر و نخوت سازگار نیست.
از موارد مهم دیگر، بی بند و باری اخلاقی است. برخی به علت تربیت نادرست خانوادگی یا داشتن دوستان ناباب در گذشته، به بی بند و باری خو کرده اند و با هر کس دیگر که دوست شوند، او را نیز تحت تاثیر روحیات ناشایست خود قرار می دهند. دوستی با این گونه افراد لاقید بسیار خطرناک و سرچشمه ی بسیاری از آفت ها است. در روایتی از امام جواد (علیه السلام) چنین افرادی به شمشیر زهرآلودی تشبیه شده اند که ظاهری زیبا اما اثری خطرناک دارند.
کسانی را که به دوستی برمی گزینیم نه تنها باید از معایب مهم اخلاقی تا حدی پاک و مبرا باشند، بلکه باید پاره ای امتیازات اخلاقی را که در دوستی موثرند نیز داشته باشند; از قبیل با محبت بودن، گذشت داشتن، سخت گیر نبودن، وظیفه شناسی و وفادار و فداکار بودن. هر اندازه فردی بهره ی بیش تری از این امتیازات داشته باشد، شایستگی او برای دوستی بیش تر است.
بنابراین، منظور از طرح این معیارها این نیست که بگوییم فقط انسان های کامل شایسته ی دوستی هستند، زیرا این، نوعی ایده آل گرایی است و با واقعیت تطبیق نمی کند، بلکه منظور این است که با معیارهای صحیح انتخاب دوست آشنا شویم تا کسانی را به دوستی انتخاب کنیم که به این معیارها نزدیک تر باشند. این قبیل دوستان هستند که در روایت از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به «خیر کثیر» نام برده شده اند.
امام صادق (علیه السلام) نیز در این باره می فرمایند: «همان گونه که آب سرد مایه ی آرامش شخص تشنه می شود، دوست خوب نیز وسیله ی آرامش روحی و سعادت دنیوی و اخروی است.»
شخصی که با معیارهای صحیح، دوستان خود را انتخاب می کند باید طوری عمل کند که این دوستی بین آن ها تقویت شود و پایدار و استوار بماند. در این جا به چند نمونه از راه ها و روش های تقویت دوستی اشاره می کنیم.
دل جویی و نوازش افراد و ابراز هم دردی کردن و شریک شدن در غم و شادی آن ها راه دیگری از راه های تقویت دوستی و افزایش دوستان است. یکی از روان کاوان در این باره می گوید:
«ما همه محتاج محبت هستیم، خواه این محبت به صورت پذیرفتن تجلی کند و خواه به صورت تشویق.»
دست دادن به یک دیگر و فشار دادن دوست یکی از اعمالی است که دوستی را تقویت می کند و این عمل بود که همه ی پیشوایان دین مخصوصا حضرت باقر (علیه السلام) انجام می داد و دست دوستان را فشار می داد تا آن حد که مورد اعتراض قرار می گرفت. اما امام می فرمودند: «این عمل کینه و حسادت را برطرف می گرداند و ناراحتی و اضطراب را فرو می نشاند.»
هدیه دادن به دوستان یکی از راه هایی است که دوستی را تقویت می کند و اگر قبلا ناراحتی و کدورتی وجود داشته به این وسیله برطرف می گردد. رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در این باره می فرمایند:
«هدیه بردن برای دوستان کینه ها را برطرف می سازد و دوستی ایجاد می کند و برادری را تجدید می نماید، پس برای یک دیگر هدیه ببرید تا دوستی بین شما افزایش یابد.»
اما برای دادن هدیه به دوست نباید بیش از استطاعت خود «کادو» تهیه کرد و خود را به زحمت انداخت. و هر گاه گریه ای به ما دادند، سعی کنیم هر چند هم کوچک باشد آن را بپذیریم و با دیده ی احترام به آن بنگریم.
آن گاه دوستی درک می شود که انسان بداند دوستش درباره ی او سو»ظن ندارد و نسبت به وی خوش بین است. موقعی که انسان درک کرد که دوستش نسبت به وی بدبین نیست، احساس نشاط می کند و لذت می برد که قلبشان نسبت به یک دیگر نزدیک گردیده و روحشان آمیخته شده است. بنابراین خوش بینی باعث تقویت و جذب دوست و دوست یابی می گردد.


نوشته شده توسط:shahin
نظرات() buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 01:23 ب.ظ

You made your position quite clearly!!
cialis without a doctor's prescription cialis uk next day sublingual cialis online weblink price cialis cialis lowest price compare prices cialis uk cialis e hiv bulk cialis buy cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:12 ب.ظ

Truly plenty of superb tips.
cialis 5mg billiger precios cialis peru cialis for sale south africa online prescriptions cialis cialis generic availability callus enter site 20 mg cialis cost cialis en mexico precio fast cialis online when will generic cialis be available
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:33 ب.ظ

Really quite a lot of superb data!
cialis generika cialis side effects cialis 5mg billiger cialis 20mg prix en pharmacie cialis daily dose generic cialis super kamagra cialis with 2 days delivery generic cialis with dapoxetine cialis sale online cialis official site
buy cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:26 ق.ظ

Reliable forum posts. Many thanks.
cialis generika only here cialis pills cialis prices in england cialis wir preise generic cialis pill online comprar cialis 10 espa241a cialis generic cialis dosage cialis coupon cialis generika in deutschland kaufen
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 07:57 ب.ظ

Point very well taken!.
buy cialis cheap 10 mg free cialis canadian drugs generic cialis cialis reviews cialis generico in farmacia weblink price cialis acheter cialis meilleur pri canadian discount cialis generic cialis at the pharmacy cialis coupons
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:00 ق.ظ

This is nicely put. .
cialis online cialis price thailand cialis uk cialis prezzo in linea basso cialis manufacturer coupon cialis tablets australia 5 mg cialis coupon printable miglior cialis generico cialis tadalafil online import cialis
where to buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:07 ب.ظ

Awesome stuff, Thank you!
cialis generic order cialis from india cialis pills in singapore cialis arginine interactio viagra vs cialis vs levitra brand cialis generic click here cialis daily uk 200 cialis coupon free generic cialis cialis farmacias guadalajara
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 08:35 ق.ظ

Kudos! I appreciate it.
cialis efficacit cialis ahumada cialis uk next day cialis generico postepay cialis therapie cialis online nederland il cialis quanto costa cialis herbs cialis flussig only best offers 100mg cialis
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:38 ب.ظ

Really a lot of excellent material!
sublingual cialis online cialis tablets australia cialis generic tadalafil buy only best offers cialis use cialis sale online we like it cialis soft gel cialis generico lilly cialis generico generic cialis with dapoxetine we choice cialis uk
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 07:59 ق.ظ

Kudos. I enjoy this.
cialis rezeptfrei cheap cialis generic cialis 20mg tablets cialis rckenschmerzen prezzo di cialis in bulgaria cialis daily reviews cialis generic tadalafil buy non 5 mg cialis generici cialis for daily use i recommend cialis generico
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 08:49 ب.ظ

You suggested it fantastically!
american pharmacy cialis import cialis miglior cialis generico preis cialis 20mg schweiz cialis generic availability 5 mg cialis coupon printable only here cialis pills cialis generico in farmacia order cialis from india only now cialis for sale in us
buy cheap cialis on line
شنبه 10 آذر 1397 07:43 ق.ظ

Amazing postings, Cheers!
click here take cialis enter site natural cialis cialis farmacias guadalajara cost of cialis per pill tadalafil 10 mg india cialis 100mg cost cialis patentablauf in deutschland free generic cialis generic cialis levitra enter site very cheap cialis
buy cheap cialis coupon
جمعه 9 آذر 1397 08:22 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis mit grapefruitsaft enter site natural cialis generic cialis review uk pastillas cialis y alcoho cialis prezzo al pubblico callus generic cialis pro cialis great britain cialis generique 5 mg cialis prezzo al pubblico
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 08:32 ق.ظ

You reported this wonderfully.
calis cialis billig tadalafil 20 mg cialis dose 30mg cialis generic cialis arginine interactio when will generic cialis be available cialis et insomni buying brand cialis online buy online cialis 5mg
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:26 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
preis cialis 20mg schweiz tadalafil generic click here cialis daily uk venta cialis en espaa cialis generico milano look here cialis cheap canada cialis tablets cialis canadian drugs if a woman takes a mans cialis cialis generico
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:51 ق.ظ

Thanks. Awesome stuff!
cialis pills in singapore we choice free trial of cialis cialis tablets australia cialis pas cher paris no prescription cialis cheap look here cialis cheap canada online prescriptions cialis can i take cialis and ecstasy enter site very cheap cialis prescription doctor cialis
buy cialis pills online
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:05 ب.ظ

Terrific information. Regards.
cialis authentique suisse wow cialis tadalafil 100mg discount cialis cialis coupon cialis generico milano cialis y deporte cialis dosage recommendations cialis australian price cialis kamagra levitra buy cialis cheap 10 mg
buy tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:17 ق.ظ

Seriously lots of great tips.
enter site natural cialis side effects of cialis cialis generic click now cialis from canada viagra cialis levitra ou trouver cialis sur le net cialis ahumada generic cialis levitra buy cialis online legal cialis 20mg prix en pharmacie
Buy cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:18 ب.ظ

Point nicely utilized..
walgreens price for cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis prezzo al pubblico cialis usa cost does cialis cause gout india cialis 100mg cost order generic cialis online prescription doctor cialis look here cialis order on line how to buy cialis online usa
canadian pharmaceuticals online
یکشنبه 1 مهر 1397 10:20 ق.ظ

Thanks a lot! A good amount of postings.

canadian pharmacy drugs for sale in uk pharmacy times viagra canadiense how safe are canadian online pharmacies canadian medications, liraglutide canadian rxlist canadian pharmacies-24h no 1 canadian pharcharmy online canadianpharmacyusa24h is it legal
viagrayosale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:02 ق.ظ

You said it adequately..
generic cialis in vietnam cilas the best site cialis tablets generic cialis review uk buy generic cialis cialis free trial cialis side effects precios cialis peru prix cialis once a da cialis sans ordonnance
buycialisonla.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:54 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
how to get viagra prescription online buy viagra online with paypal buy viagra india get viagra no prescription buy viagra plus buy pharmacy online getting viagra tadalafil sildenafil generic sildenafil price uk
cialisvu.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:30 ب.ظ

Many thanks. Awesome information!
tadalafilo online prescriptions cialis if a woman takes a mans cialis cialis ahumada we recommend cialis best buy buying brand cialis online wow cialis 20 buy online cialis 5mg cialis dosage amounts cialis great britain
cialisyoues.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:03 ب.ظ

Effectively spoken without a doubt. !
side effects for cialis can i take cialis and ecstasy cialis mit grapefruitsaft tadalafil order cialis from india cialis 5mg prix cialis generic availability click now cialis from canada prezzo cialis a buon mercato cialis kamagra levitra
http://viabiovit.com/shelf-life-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:41 ق.ظ

Really a good deal of terrific advice.
order viagra cheap cheap viagra buy viagra over the counter buy viagra 25mg is it legal to buy viagra online from canada sildenafil online pharmacy viagra online pharmacy viagra how to buy viagra viagra online pharmacy buy viagra online uk no prescription
Cialis prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:18 ق.ظ

You actually reported that adequately.
cialis 100mg suppliers cialis australian price try it no rx cialis cialis prices in england generic cialis soft gels fast cialis online cialis with 2 days delivery cialis 20mg costo in farmacia cialis effetti del cialis
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:46 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
we use it cialis online store tadalafil 5mg only now cialis for sale in us buy original cialis ou trouver cialis sur le net cialis generico in farmacia side effects for cialis deutschland cialis online comprar cialis 10 espa241a generic low dose cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:56 ب.ظ

Wonderful data. Thanks.
canada discount drugs cialis cialis official site cialis price in bangalore cialis generico in farmacia american pharmacy cialis cialis daily new zealand enter site very cheap cialis safe site to buy cialis online cilas cialis vs viagra
Tadalafil
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:06 ب.ظ

With thanks. Loads of material!

buy cheap viagra online uk pharmacy viagra how to get prescription viagra where to buy viagra online sildenafil uk where to buy viagra online uk how do i get viagra with a prescription viagra buy online usa sildenafil price uk order viagra uk
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 10:59 ب.ظ

Kudos, I enjoy it.
link for you cialis price walgreens price for cialis cialis 5 mg cialis prezzo al pubblico cialis in sconto cialis prezzo di mercato we choice cialis uk cialis preise schweiz cialis y deporte cialis manufacturer coupon
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30